• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najwyższej jakości towar do pakowania, dla zakładów produkcyjnych a także klientów prywatnych

Prawo zmienia się niemal cały czas – dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jakim sposobem sprawy i spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią czy też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub ewentualnie zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Zobacz więcej

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.